Uygulamalı Ürün Sahipliği (Product Ownership)

16 saat
Uzman

Uygulamalı Ürün Sahipliği (Product Ownership) eğitimi ile katılımcılara ürün sahibinin rol ve sorumlulukları gibi birçok konuyu uygulamalı bir şekilde öğretiyoruz. Katılımcıların Gherkin dili ve kabul testleri kullanarak bu konseptleri örnek bir proje üzerinde nasıl uygulayacaklarını kavramasını sağlıyoruz. Gerçek dünya senaryolarında etkili bir ürün sahibi olma becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Uygulamalı Ürün Sahipliği (Product Ownership) eğitimi ile;

 • Scrum genel tekrar​
 • Ürün sahibi ve sorumlulukları
 • Ürün hedefi (product goal)
 • User storymapping
 • Sürüm planlama
 • Ürün iş listesi (product backlog) yönetimi
 • User storyve use case ile ürün iş listesi oluşturma
 • Gherkindili ve kabul testleri
 • Teknik borç kavramı
 • Tahminlemeve  ilerlemenin takibi
 • Metrikler
 • Örnek bir proje üzerinde tüm konuların uygulanması

​gibi konuları detaylı bir şekilde konuşacağız.

2 gün (16 saat) sürecek bu eğitim, ürün sahiplerine Sharpware eğitmenlerinden Serkan Arıkuşu ve Onur Özcan tarafından verilecektir.

Main Content
Main Content