Dijital Ürün Yönetimi​

16 saat
Tüm seviyeler

Dijital Ürün Yönetimi eğitimi ile katılımcılara dijital ürün yönetimi temellerini öğretiyoruz. Ürün stratejisi oluşturma, ürün geliştirme ve yönetim süreci, ürün lansmanı ve pazarlama gibi kritik konulara değiniyoruz. Dijital ürün yöneticileri ve bu alanda çalışan profesyoneller için gerekli bilgi ve becerileri sunuyoruz. Katılımcıların etkili bir şekilde dijital ürünleri yönetmelerine ve başarılı ürün stratejileri oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

Dijital Ürün Yönetimi​ eğitiminde;

Bölüm 1: Dijital Ürün Yönetimi Temelleri

 • Dijital ürün yönetimi nedir?
 • Dijital ürün yöneticisinin rolü ve sorumlulukları​
 • Dijital ürün yönetimi süreci

 

​Bölüm 2: Ürün Stratejisi Oluşturma

 • Pazar araştırması ve rekabet analizi
 • Hedef kitle tanımlama ve kullanıcı araştırması​
 • Ürün vizyonu ve hedeflerinin belirlenmesi​
 • Ürün yol haritası oluşturma

 

Bölüm 3: Ürün Geliştirme ve Yönetim Süreci

 • Ürün – Pazar Uyumu
 • Ürün gereksinimlerinin toplanması ve yönetimi
 • Minimum Viable Product (MVP) oluşturma
 • Ürün tasarımı ve kullanıcı deneyimi (UX) yönetimi
 • Ürün testi ve kalite güvencesi
 • Geri bildirim toplama ve iyileştirme süreci

Bölüm 4: Ürün Lansmanı ve Pazarlama

 • Ürün lansmanı stratejileri ve taktikleri
 • Ürün pazarlaması ve fiyatlandırma stratejileri
 • Pazarlama kampanyaları ve kanal yönetimi
 • Veri analitiği ve ürün performansının izlenmesi

​gibi konuları detaylı bir şekilde konuşacağız.​

2 gün (16 saat) sürecek bu eğitim, ürün ve kanal yönetimi ekipleri, pazarlama ve iş geliştirme ekipleri için Sharpware eğitmenlerinden Halil Furkan Kesler tarafından verilecektir.​

İleri Android
Ücretsiz

İleri Android

Main Content
Main Content