Product Owner Gelişim Programı

40 saat
Tüm seviyeler

Product Owner Gelişim Programı, Product Owner’ların başarılı ürün geliştirmeleri için özel olarak tasarladığımız ve gerçek hayat uygulamaları ile zenginleştirdiğimiz gelişim programıdır. Katılımcılarının gelişimini, bilgi ve deneyimi yüksek uzmanlarımla destekleniyoruz. Konuların tamamını gerçek proje görevleri ile pekiştiriyoruz.

Product Owner Gelişim Programı ile;

 • Modül 1: Ürün sahibi rolü ​
 • Modül 2: Planlama soğanı
 • Modül 3: Ürün vizyonu belirleme ve okr
 • Modül 4: Mvp konsepti, stratejik önceliklendirmeve planlama uygulamaları, etkin ürün yaratımı için öneriler 
 • Modül 5: Ürün iş listesi yönetimi
 • Modül 6: Use case, user story, user story mapping 
 • Modül 7: User story(kullanıcı hikayesi) bölme teknikleri 
 • Modül 8: Görsel modeller ve prototipleme
 • Modül 9: Paydaşlarla etkileşim, ekiple etkileşim, scrumtoplantılarında ürün sahibinin rolü 
 • Modül 10: Ürün sahipleri için metrikler
 • Modül 11: Ürün sahipleri için Cucumber dili ve BDD
 • Modül 12: Sorumluluk almak ve süreci vizyondan değere yönlendirmek

​gibi konuları detaylı bir şekilde konuşacağız.​

10 gün (40 saat) sürecek bu program, Ürün Sahipleri (Product Owners)​ için Sharpware eğitmenlerinden Öğr. Gör. Onur Özcan tarafından gerçekleştirilecektir.​

Nedir?

Product Owner Gelişim Programı 12 modül içeren, teorik ve pratik yetkinlik gelişimi sağlamaya yönelik tasarlanmış “Ürün Yönetim” becerisi geliştirme programıdır. Önerilen yaklaşım her hafta 1 modülün tamamlanması ile programın toplam 12 hafta içerisinde bitirilmesidir. 

Her modül;

 • Sharpware’ın uzman eğitmenleri tarafından içerikte belirtilen konu anlatımının yapılacağı 4 saatlik bir sınıf / sanal sınıf eğitimi
 • Konuyla ilgili bir veya iki blog yazıs ı/ makale vb. içerik
 • Sınıf eğitimi sonrası katılımcıların bireysel veya grup çalışması şeklinde tamamlanması beklenen bir ödev / görev içerir.

 

Her modülün sınıf / sanal sınıf eğitimi sonrası katılımcılara verilen ödevler / görevler Sharpware kadrosu tarafından gözden geçirilerek her katılımcıya geri bildirim verilecektir. Bu sayede her katılımcı programdaki ilerleyişi hakkında sürekli geri bildirim elde edecek ve gelişime açık yönlerini rahatlıkla görebilecektir.

Programın ölçme ve değerlendirmesi katılımcıların ödev / görev performanslarından ve program sonunda yapılacak son test skorundan faydalanılarak yapılacaktır.

​Kazanımlar

 • Değer odaklı bakış açısı ile ürün / hizmet geliştirme, 
 • Değişime karşı hızlı tepki verebilme, 
 • Değerin erken üretilmesi ve teslim edilmesi, 
 • Müşteriyi merkeze alan bir yaklaşımla ürüne / hizmete yön verme, 
 • Önceliklendirme, 
 • Değerin ölçümü ve takibi 

Main Content
Main Content