Oyunlaştırma

8 saat
Tüm seviyeler

Oyunlaştırma eğitimi boyunca katılımcılarla oyunlaştırmanın temel kavramlarını, oyun tasarımını, kullanıcı deneyimini, oyun mekaniğini ve nöropsikolojik etkilerini işliyoruz. Ayrıca katılımcılarla başarılı oyunlaştırma projelerinin öykülerini paylaşıyoruz. Böylece katılımcılara iş süreçlerini oyunlaştırarak motivasyonu artırma, katılımcıları etkileme ve kullanıcı deneyimini iyileştirme konularında pratik bilgi ve beceriler sunuyoruz.

Oyunlaştırma  eğitiminde;

Bölüm 1: Oyunlaştırmanın Temelleri ve Kavramlar

  • Oyunlaştırma nedir?
  • Oyunlaştırmanın temel bileşenleri
  • Motivasyon ve bağlılık artırma yöntemleri

Bölüm 2: Oyun Tasarımı ve Kullanıcı Deneyimi

  • Kullanıcı merkezli oyun tasarımı
  • Oyun etkileşimi ve kullanıcı deneyimi
  • Kullanıcıların ihtiyaçlarını belirleme ve analiz etme

Bölüm 3: Oyun Mekaniği ve Nöropsikolojik Etkiler

  • Puanlama ve ödül sistemleri
  • Rekabet ve işbirliği dinamikleri
  • Oyunların beyin üzerindeki etkisi ve nöropsikolojik arka plan

Bölüm 4: Oyunlaştırmada Başarı Öyküleri

  • Başarılı oyunlaştırma projelerinin incelenmesi

gibi konuları detaylı bir şekilde konuşacağız.​

1 gün (8 saat) sürecek bu eğitim, Sharpware eğitmenlerinden Öğr. Gör. Onur Özcantarafından verilecektir.​

Main Content
Main Content