Yöneticiler için Vizyondan Metriklere Yolculuk: ​Performans Yönetimi

8 saat
Tüm seviyeler

Yöneticiler için Vizyondan Metriklere Yolculuk: Performans Yönetimi eğitimi ile katılımcılara hedef belirleme, yönetim stratejileri, metriklerin önemi ve performans yönetimi gibi konulara değiniyoruz. Atölye çalışması aracılığıyla interaktif bir deneyim sağıyoruz. Her yöneticinin kendi takımı için hedeflerini belirlemesi için pratik bir şablon sunuyoruz. Böylece katılımcıların performans yönetimi süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmesine katkıda bulunuyoruz.

Yöneticiler için Vizyondan Metriklere Yolculuk: Performans Yönetimi eğitiminde;

 • Hedef belirleme ve hedef yönetiminin tarihsel gelişimi, alternatif yaklaşımlar
 • Cecil Alec Mace ve hedef belirleme
 • Peter Drucker, Georger Odiorne ve MBO
 • Japonya’da Hosrin Kanri
 • Andy Grove ve Intel: iMBO
 • John Doerr ve Google: OKR
 • Hedef yönetiminin güncel durumu
 • Vizyon ve misyon
 • Stratejik hedefler
 • Metrikler
 • Öncü (Leading) metrikler
 • Gecikmeli (Lagging) metrikler
 • Hedeflerden performansa
 • Atölye çalışması (Her yöneticinin kendi takımı için OKR şablonu ile hedeflerini ortaya çıkarması)

​gibi konuları detaylı bir şekilde konuşacağız.​

1 gün (8 saat) sürecek bu eğitim, orta ve üst seviye yöneticiler​ için Sharpware eğitmenlerinden Öğr. Gör. Onur Özcan tarafından verilecektir.​

Main Content
Main Content