Swift ile iOS Uygulama Geliştirme

30 saat
Tüm seviyeler

Swift ile iOS Uygulama Geliştirme eğitimi ile katılımcılara LLVM, Cocoa ve temel Swift kavramlarını öğreterek, Swift programlama dilinde güçlü bir temel oluşturmalarını amaçlıyoruz. Eğitim içerisinde pratik uygulamalar ve örnek projeler aracılığıyla katılımcılara iOS uygulama geliştirme becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz.

Swift ile iOS Uygulama Geliştirme eğitiminde;

 • LLVM, Cocoa vb kavramlar
 • Swift ile Programlama
 • Swift tür sistemi, Type Inference
 • Değişken ve sabitler, operatörler
 • Fonksiyonlar ve overloading
 • Değişken sayıda argüman alan (variadic) fonksiyonlar
 • in/out parametreler
 • Struct ve Enum
 • Object Oriented Programming
 • Sınıf ve nesne kavramı
 • AbstractionEncapsulation
 • Sınıf ve nesneler arası ilişkiler
 • Property (ComputedLazyObservable, …)
 • Protocol, TupleSubscriptClosureFunction Type
 • OverridingPolimorfizm
 • initializer (failableconveniencedesignated), deinitializer
 • Module import
 • Exception Handling
 • Generic
 • Diziler ve koleksiyonlar
 • Statik ve class üyeler
 • Operatör fonksiyonları
 • Extension
 • deferguardwhere Cocoa Touch Kütüphanesi ile iOS Uygulama Geliştirme
 • IBOutlet ve Action’lar
 • Constraint’lerin Tanımlanması
 • CoreData ile veritabanı işlemleri
 • Sensorler
 • GPS GNSS harita servisleri
 • Web servislere erişim
 • MultiThread Programlama
 • Swift UI
 • MultiMedia

​gibi konuları detaylı bir şekilde konuşacağız.​

4 gün (30 saat) sürecek bu eğitim, yazılım geliştirme takımları için Sharpware eğitmenlerinden Aykut Taşdelen tarafından verilecektir.

Main Content
Main Content