C# ile Programlama

30 saat
Tüm seviyeler

C# ile Programlama eğitimi ile katılımcılara C# programlama dilinin temel ve ileri düzey konularını öğretiyoruz. Framework, CLR, BCL, Assembly, Reflection gibi temel kavramları kapsayan eğitimde, MSIL Decompiling, JIT’in detayları gibi teknik detaylarla başlayarak ileri düzey konuları işliyoruz. Eğitim sayesinde katılımcılara C# dilinde güçlü bir temel oluşturarak, çeşitli uygulama senaryolarında başarılı bir şekilde kod yazmalarını ve geliştirmelerini sağlıyoruz.

C# ile Programlama eğitiminde;

 • Framework, CLR, CLS, BCL, assembly, reflection vb kavramlar
 • MSIL DecompilingJIT’in detayları
 • .NET tür sistemi, Type Inference
 • Operatörler, değişken ve sabitler
 • Konsol I/O
 • Karar mekanizmaları, döngüler
 • Fonksiyonlar ve overloading
 • Struct ve Enum
 • Nesne yönelimli programlama
 • Sınıf ve nesne kavramı
 • AbstractionEncapsulation (PropertyIndexer)
 • Sınıf ve nesneler arası ilişkiler
 • InheritanceOverridingInterfacePolimorfizm
 • Soyut (abstract) ve somut (concreate) sınıflar
 • Constructor/DestructorGarbage Collection
 • Namespace ve using
 • Exception Handling
 • Delegate ve event mekanizmaları
 • Anonim ve extension metotlar
 • Lambda ifadeleri
 • Generic türler ve metotlar
 • Diziler ve koleksiyonlar (ArrayList, List, Dictionary, HashTable vb)
 • Statik üyeler, Operatör (overloading) fonksiyonları
 • Değişken sayıda argüman alan (variadic) fonksiyonlar
 • Attribute ve Reflection
 • String işlemleri
 • Dinamik tür sistemi, Expando nesneler
 • C# ile grafik arayüze sahip uygulama geliştirme
 • SQL Server veritabanına erişim

gibi konuları detaylı bir şekilde konuşacağız.​

4 gün (30 saat) sürecek bu eğitim, yazılım geliştirme takımları için Sharpware eğitmenlerinden Aykut Taşdelen tarafından verilecektir.

Python ile Programlama
Ücretsiz

Python ile Programlama

Main Content
Main Content