Temel Android

30 saat
Tüm seviyeler

Temel Android eğitimi ile katılımcılara Android uygulama geliştirmenin temel prensiplerini öğretiyoruz. Java veya Kotlin ile nesne yönelimli programlama konusunda yetkinlik kazandırmayı amaçlıyoruz. Katılımcılara Android uygulama geliştirme sürecinde güçlü bir temel oluşturuyoruz. Böylece kapsamlı bir şekilde uygulama geliştirme becerilerini artırmayı hedefliyoruz. Gerçek dünya senaryolarında projeler üretebilmeleri için gerekli pratik bilgi ve deneyimler sunuyoruz.

Temel Android eğitimde;

 • Android’e yönelik Java ya da Kotlin (eğitim hangi dil ile gerçekleştirilecekse) ile nesne yönelimli programlama
 • Android alt yapısına ilişkin temel kavramlar (DVM, ZygoteForking, DEX, SDK vb)
 • Android Studio IDE’sinin araçları / Emülatörler / Kurulum
 • Android UI Kütüphanesi
 • Programatik ve Deklaratif Tasarım Teknikleri
 • Resource’lar
 • Paneller ve Widget’lar
 • Event Handling
 • Android dosya sistemi ve dosyalarla çalışma
 • Shared Preferences
 • SQLite veritabanı kullanımı
 • Content Provider
 • Sensorler
 • BroadcastReceiver
 • MultiThreading
 • Web Servis Kullanımı
 • GPS/GNSS 
 • Uygulamaların Google Play’de yayınlanacak hale getirilmesi

​gibi konuları detaylı bir şekilde konuşacağız.​

5 gün (30 saat) sürecek bu eğitim, yazılım geliştirme takımları için Sharpware eğitmenlerinden Aykut Taşdelen tarafından verilecektir.

Gereksinimler

 • Bu eğitim talep doğrultusunda Java ya da Kotlin programlama dilleriyle verilmektedir. Dolayısıyla katılımcıların bu iki dilden birisini bildiği varsayılacaktır.​
Main Content
Main Content